Bel 06-21481227

project

Visie op werken

Haag&Hommel werd gevraagd om een visie te ontwikkelen voor het optimaliseren van een bestaand kantoorpand en perceel. De vraag van de opdrachtgever was uitdagend: “Hoe kan het perceel en pand zo optimaal mogelijk tot zijn recht komen?

Er is bij het ontwikkelen van dit landschapsontwerp rekening gehouden met het bestemmingsplan en de visie van de gemeente.

Na een inventarisatie en analyse van het perceel, de bebouwing en de omgeving is gestart met een onderzoek aan de hand van enkele concepten die een meerwaarde creëren voor de locatie.

Landschappelijke studie concept Boxtel - ruimtemassa studie

Landelijke ligging

Het is van belang de kwaliteiten van het perceel te versterken, het perceel ligt verstopt achter bebouwing en grenst aan een fraai open natuurlandschap. Om deze groene en besloten uitstraling te benadrukken gekozen om groenmassa toe te voegen met name richting de aangrenzende bebouwing, met een doorkijk naar het omliggende landschap. Door veel groen en weinig verharding toe te passen ontstaat een prettige omgeving om te werken en te verblijven. De smalle oprijlaan draagt bij aan deze besloten uitstraling.

Landschappelijke studie concept Boxtel

contact

Wil je ook graag een nieuw project beginnen? Of heb je een vraag?

info@haag-hommel.nl
of bel 06-21481227

Haag & Hommel | tuinontwerp & tuinadvies | Castertstraat 5, 6011 SL Ell